Zbog specifičnih svojstava robe široke potrošnje koja se može naručiti putem sajta dev2.korpa-deli-market.com, Korpa Deli Market unapred obaveštava kupce da se saobraznost robe nužno posmatra i u srazmeri sa rokom trajanja iste.

Naručilac je dužan da prilikom preuzimanja robe proveri da li sadržaj pošiljke odgovara naružbini i da eventualno nije došlo do oštećenja prilikom dostave. Neophodno je da proverite svoj paket i da ga ne preuzimate ukoliko ima vidljivih oštećenja i lomova.
Reklamacije te vrste možete uložiti donosiocu na licu mesta ili putem emaila webshop@korpa-deli.com.

Ukoliko u slučaju prijema robe Naručilac ustanovi da roba nije odgovarajuća, ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugi, osim ako su u pitanju proizvodi podložni pogoršanju kvaliteta ili sa kratkim rokom trajanja (proizvodi u temperaturnom režimu).

Korpa Deli Market će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije i broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija, odnosno saopštiti odgovoriti kupcu na izjavljenu reklamaciju.

 

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.